}


SVENSKA KORKLASSIKER KÖRKLASSIKER EMI ‎– 7243 576972 2 4 Sweden 2004 36tr EU 2CD

Regular price $9.99

Condition:Very Good
“Excellent used CD”

1-1 –Stockholms Kammarkör Den Blomstertid Nu Kommer
1-2 –The Real Group En Vänlig Grönskas Rika Dräkt (Sommarpsalm)
1-3 –Orphei Drängar Uti Vår Hage
1-4 –Allmänna Sången Majsång
1-5 –Eric Ericsons Kammarkör Pingst
1-6 –Örebro Kammarkör Så Skimrande Var Aldrig Havet
1-7 –Stockholms Studentsångare Nocturne
1-8 –Lunds Studentsångare Längtan Till Landet
1-9 –St Jacobs Kammarkör* I Hjärtats Blomsterdalar
1-10 –Radiokören En Sommmarafton (Över Skogen, Över Sjön)
1-11 –Sundsvalls Kammarkör Härlig Är Jorden
1-12 –Örebro Kammarkör Våren Kommer Till Vår Fröjd
1-13 –Orphei Drängar På Fjället I Sol
1-14 –Eric Ericsons Kammarkör Kristallen Den Fina
1-15 –Allmänna Sången Vårliga Vindar
1-16 –Göteborgs Gosskör Nu Grönskar Det I Dalens Famn
1-17 –Önskekören & Benny Andersson Klinga Mina Klockor
1-18 –Gustaf Sjökvists Kammarkör & Margareta Jalkéus Vocalise
2-1 –Leif Strands Kammarkör & Arne Domnérus Glädjens Blomster
2-2 –Stockholms Kammarkör I denna Ljuva Sommartid
2-3 –Kammarkören Svenska Röster Om Alla Berg Och Dalar
2-4 –Orphei Drängar Kung Liljekonvalje
2-5 –Stockholms Studentsångare Majsång (Sköna Maj, Välkommen)
2-6 –Lunds Studentsångare Under Rönn Och Syrén
2-7 –Radiokören Sverige
2-8 –The Real Group I Seraillets Have
2-9 –Göteborgs Kammarkör Ute Blåser Sommarvind
2-10 –Storkyrkans Kör Bred Dina Vingar
2-11 –Örebro Kammarkör Här Är Gudagott Att Vara
2-12 –Allmänna Sången Vårsång (Glad Såsom Fågeln)
2-13 –Adolf Fredriks Musikklasser Ack Värmeland Du Sköna (Värmlandsvisan)
2-14 –Malmö Kammarkör Stemning
2-15 –Gustaf Sjökvists Kammarkör Gud Som Haver Barnen Kär
Bonus:
2-16 –Lunds Studentsångare Studentsången
2-17 –Sveriges Radios Symfoniorkester & Radiokören Kungssången
2-18 –Sveriges Radios Symfoniorkester & Radiokören Du Gamla Du Fria